Projekt renowacji AMBONY

Wnętrze naszego Kościoła Parafialnego składa się z wielu cennych dzieł sztuki, które ułatwiają nam nasze myśli kierować w stronę nieba. Należą do nich bogate ołtarze, piękne rzeźby, witraże oraz malowidła naścienne.

Dorośli Parafianie pamiętają, że jeszcze nie tak dawno w naszym kościele kazania głoszono z ambony. To podwyższone miejsce niewątpliwie ułatwiało lepszą słyszalność oraz widzialność, ale przede wszystkim miało swoje głębokie znaczenie symboliczne. Symbolika ambony nawiązuje do związku między STARYM TESTAMENTEM, którego reprezentuje Mojżesz, a NOWYM TESTAMENTEM reprezentowanym przez naszego Pana Jezusa Chrystusa.

Rozważając ewangelię wg św. Mateusza bardzo łatwo zauważyć podobieństwo między Mojżeszem a Jezusem: zaraz po narodzeniu grozi im śmierć z rąk ludzi, rzeź niemowląt zarządzona przez Heroda przywodzi na myśl zarządzenie faraona, aby wszystkich nowo narodzonych chłopców hebrajskich wrzucić do rzeki. Jednak najbardziej wymownym elementem tego podobieństwa jest przemawianie do ludu w imieniu Boga: Mojżesz wstępował na górę do Boga, aby później przekazywać Boże Prawo ludowi. Podobnie Jezus potwierdza i udoskonala Boże Przykazania przemawiając z góry: „Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę… i nauczał …” (Mt 5,1nn).

Ta symbolika bardzo wcześnie znalazła swoje zastosowanie w budowlach kościoła. O istnieniu podwyższonego miejsca, z którego czytano i wyjaśniano Pismo Święte wspomina już św. Cyprian (210 – 258). Historia Liturgii dostarcza nam informacji, które pozwalają nam twierdzić, że w V wieku wszystkie bazyliki posiadały już ambony. Podwyższone miejsce, z którego przekazywano ludowi NAUKĘ BOŻĄ towarzyszy więc niemal całej historii Kościoła. Należy także wspomnieć, że przemawianie księdza z owego miejsca w żadnym wypadku nie wywyższa jego samego - jest ono raczej wywyższeniem i podkreśleniem wagi słów Pisma Świętego, które kapłan podczas kazania objaśnia.

Istnieje możliwość przywrócenia naszej ambony, w którym to kierunku poczyniłem już pierwsze kroki. Ośmielam się zatem prosić o wsparcie materialne, które pomogłoby sfinansować jej renowację. W tym celu, jako forma "cegiełki", przygotowane zostały świeczki z rycinami naszego kościoła oraz foldery ze zdjęciami naszej świątyni i jej otoczenia.

Wasz Proboszcz – ks. Ryszard Kościelny


Zarówno folder, jak i świeczkę, nabyć można w zakrystii naszego kościoła oraz kancelarii parafialnej. Możliwa jest również wpłata wsparcia finansowego bezpośrednio na konto parafialne.

Konto dla Kościoła Parafialnego w Dąbrówce Dolnej:
29 8890 0001 0000 1687 2000 0001