Konto parafialne


  • Konto dla Kościoła Parafialnego w Dąbrówce Dolnej:
    02 8890 0001 0000 1687 2000 0002
     
  • Konto dla Kościoła Filialnego w Radomierowicach:
    29 8890 0001 0000 1687 2000 0001
  • SWIFT NR – POLU PL PR

 

Aby skorzystać z możliwości odliczenia od podatku ofiar przekazywanych na cele Parafii – należy w tytule wpłaty wpisać:
 

„darowizna na cele kultu religijnego”
 

Wpłaty te (na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym) można odliczyć od dochodu w następnym roku podatkowym.