Msze

28.03.2020

Wszystkie Msze z intencją są odprawiane. Liczba wiernych uczestniczących w liturgii nie może przekraczać 5 osób, nie wliczając w to sprawujących liturgię.


List Pasterski Biskupa Opolskiego na V Niedzielę Wielkiego Postu

27.03.2020

List Pasterski w postaci multimedialnej:

W wersji video:

https://youtu.be/KcRbBFvTOlo

W wersji audio:

https://drive.google.com/file/d/11ab4QqfahlpcvYydIB6D_YRpC7Eh0xjK/view?usp=sharing


Koronawirus

25.03.2020

WAŻNA INFORMACJA DLA WIERNYCH W ZWIĄZKU Z EPIDEMIĄ KORONAWIRUSA

 

W związku z wprowadzeniem w Polsce stanu zagrożenia epidemicznego oraz stosując się do zarządzeń organów państwowych z 24 marca br., które ograniczyły liczbę uczestników zgromadzeń ordynariusz diecezji opolskiej - ks. biskup Andrzej Czaja udziela dyspensy wszystkim wiernym przebywającym na terenie diecezji opolskiej. Skorzystanie z dyspensy oznacza że nieobecność na niedzielnej mszy świętej nie jest grzechem.

 

 

Kościół pozostanie otwarty. W mszy świętej lub innym obrzędzie religijnym może uczestniczyć jednocześnie

nie więcej niż 5 osób

– z wyłączeniem pełniących posługę liturgiczną.

 

Zachęcamy jednak do uczestnictwa w wydarzeniach religijnych za pośrednictwem telewizji, radia czy internetu.

 

Na mocy dekretu odwołane zostają także wszelkie nabożeństwa Drogi Krzyżowej i Gorzkich Żali.

 

Ograniczenie to ma obowiązywać do odwołania.

 

Na prośbę biskupa, zostają wprowadzone adoracje Najświętszego Sakramentu, które będą odbywały się codziennie od godz. 1500 do 1600

 

Odpowiadając na prośbę parafian podajemy nr konta.

Parafia pw. MBŚ w Dąbrówce Dolnej.

Nr. konta bankowego:

29 8890 0001 0000 1687 2000 0001

Dopisek „taca”

 

 


Wydarzenia naszego odkupienia

18.04.2019

Wydarzenia naszego odkupienia według Ewangelii

Czwartek, późne godziny wieczorne: Jezus udaje się z Wieczernika do ogrodu Getsemani, na zachodnim stoku Góry Oliwnej. Droga wynosi około 1,5 km (Mk 14,26-31).

Piątek, głęboka noc (około 2.00): pojmanie Jezusa przez straż świątynną i żołnierzy rzymskich. Więzień zostaje przyprowadzony do pałacu rodziny Annasza, którego jedno skrzydło prawdopodobnie zajmował arcykapłan Kajfasz, teść Annasza (J 18,12-14).

Około godz. 3.00: prawdopodobnie w pałacu Annasza rozpoczyna się pierwszy proces Jezusa. Wysokiej Radzie (Sanhedrynowi) przewodniczy arcykapłan Kajfasz (Łk 22,54-57)

Poranek (około 5.00): rozpoczyna się drugi proces Jezusa, prawdopodobnie w siedzibie Wysokiej Rady, w pobliżu świątyni (Mt 27,1-10).

Około godz. 6.00 (wg żydowskiego sposobu liczenia czasu - 1 godz. dnia): Jezus zostaje przyprowadzony do Piłata, do twierdzy Antonia, przylegającej do świątyni, aby zgodnie z prawem namiestnik Rzymu zatwierdził wyrok śmierci wydany przez Sanhedryn (Mt 27,11-30).

Godziny poranne: Piłat dowiaduje się, że Jezus pochodzi z Galilei. Odsyła Go więc do Heroda Antypasa, zarządcy Galilei, który w tych dniach przebywał w Jerozolimie (Łk 23,6-7).

Godziny przedpołudniowe: Herod odsyła Jezusa ponownie do Piłata. Wcześniej wyśmiewa Go, ale nie znajduje w Nim niczego, za co musiałby skazać Go na śmierć (Łk 23,13-15). Piłat próbuje uwolnić Jezusa. Podburzony lud wybiera Barabasza, więc Piłat skazuje Jezusa na ubiczowanie i publicznie ośmiesza (Mt 27,15-26; Łk 15,15-19).

Około godz. 11.00 (wg żydowskiego sposobu liczenia czasu w ciągu dnia - ok. godz. 5): Piłat w twierdzy Antonia skazuje Jezusa na ukrzyżowanie. Ten rodzaj kary śmierci był stosowany u Żydów niezwykle rzadko (Mt 27,24-25).

Przed południem: Jezus wyrusza na miejsce stracenia. Na wzgórze Golgota z zamku Antonia jest około 700 metrów. Zwykle skazani pokonywali ją w ciągu pół godziny (Mt 27,31-32).

Godzina 12.00 (wg żydowskiego sposobu liczenia czasu - godz. 6): Jezus zostaje przybity do krzyża, rozpoczyna się trzygodzinna agonia. Śmierć przez ukrzyżowanie należała wówczas do najbardziej okrutnych. Na ukrzyżowanie byli skazywani tylko niewolnicy i obcokrajowcy, nigdy obywatele rzymscy (Mk 15,22-32).

Godzina 15.00 (wg żydowskiego sposbu liczenia czasu - godz. 9): śmierć Jezusa na krzyżu
(Mt 27,45-56).

Godziny wieczorne, przed zachodem słońca: Józef z Arymatei składa ciało Jezusa do grobu. Musi zdążyć przed zachodem słońca, potem rozpoczyna się szabat (Mk 15,42-46).

Sobota: Piłat, na żądanie faryzeuszów, zgadza się na ustawienie straży przy grobie Jezusa
(Mt 27,62-65).

Niedziela, wcześnie rano: Maria Magdalena, Maria, żona Jakuba, i Salome zastają kamień odwalony i pusty grób (Mt 28,1-18).

źródło: http://www.opoka.org.pl/biblioteka/T/TD/wydarzenia_odkupieniaew.html


 Pokaż najnowsze | Starsze wpisy